Zpět do obchodu

Registrace

Zhmotni si své nitro

Zhmotni si své nitro

 

Terapeutická práce s hmotou ZEMÍ v napojení se na SRDCE a ZDROJ

 

Provedu Tě ke Tvé vlastní podstatě a harmonii.

 

Zhmotni si své vize, tužby, které máš ve svém nitru a svém srdci pomocí terapeutického vedení ThetaHealing session a keramické hlíny.

 

Jedná se o hlubokou transformaci s trvalým efektem!

Vytvoříš si svojí kotvu, hliněného průvodce.

Získáš předmět se kterým se naučíš pracovat a používat pro své zhmotnění, své vize a přání.

Ve třech setkání prožiješ práci se všemi elementy, které jsou při tvoření s hlínou ZEMÍ potřebné jak energeticky tak i  technologicky.

Objev svůj zdroj a otevři své srdce svým touhám a přáním, vizím.

Přetransformuj své překážky na své cestě životem do vysněné radosti, spokojenosti, hojnosti a plného zdraví. Do života v láskyplné blaženosti..

15 000 Kč

Zhmotni si své nitro

Kód: 329

Detailní popis produktu

Užitky a přínosy pro klienty při práci se ZEMÍ, ZDROJEM, SRDCEM v láskyplné podpoře

 

Hluboké emocionální uzdravení a uvolnění negativních emocí.

 1. Výrazné snížení stresu a úzkosti, zvýšení psychické pohody.
 2. Zmírnění chronických bolestí a zlepšení fyzického zdraví.
 3. Zvýšení sebevědomí a sebedůvěry.
 4. Zlepšení komunikace a vztahů s ostatními.
 5. Jasnější představa o životních cílech a směřování.
 6. Hlubší duchovní propojení a růst.
 7. Obnovení kreativity a inspirace k tvoření.
 8. Lepší schopnost adaptace na změny.
 9. Podpora a harmonizace v různé životním období.
 10. Zvýšení pocitu vlastní hodnoty a sebepřijetí.
 11. Podpora regenerace těla.
 12. Vyváženější emocionální reakce.
 13. Prohloubení intuice a schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu.
 14. Lepší kvalita spánku a odstranění problémů s nespavostí.
 15. Zmírnění příznaků deprese a zlepšení celkové nálady.
 16. Zvýšení celkové energie a vitality.
 17. Posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu.
 18. Harmonizace hormonálního systému.
 19. Nalezení cesty k seberealizaci a osobnímu naplnění.

Tato kombinovaná metoda umožňuje klientům prožít celkovou transformaci a zlepšení kvality života ve všech jeho oblastech.

 

Jak to bude probíhat?

 

Po předchozí domluvě se sejdeme na třech individuálních osobních setkání v Plzni či Praze případně do domluvě na jiném místě.

 

Každé setkání probíhá dvě hodiny, kdy terapeuticky pracujeme s hmotou ZEMÍ /keramická hlína a glazury/ v napojení se na SRDCE /vnitřní svět - nitro/ a ZDROJ /energie Svořitel, Jednota/Na prvním setkání projdeme tvůj záměr, vizi, cíl. Pomocí ThetaHealing pročistíme a odstraníme to co Ti neslouží a není ke Tvému prospěchu a v souladu se Tvým záměrem. 

S hlínou v dlaních se vydáš na cestu transformace a zhmotnění si svého nitra, svého záměru.

 

Tvé dílo odvezu do svého ateliéru, vysuším,  provedu první výpal a sleduji všechny probíhající procesy.

 

Druhé setkání si plánujeme po 3 týdnech a déle.

Přivezu ti Tvojí tvorbu po přežahu, vybereš si glazury, za mé asistence je rozmícháš  a naglazuješ /naučím Tě, jak/ si svojí tvorbu. Na setkání prožiješ jak fyzickou tak i energetickou práci s ThetaHealing session. 

 

Třetí setkání je ve znamení předání Tvé tvorby, ThetaHealing sesion, rituálu, dále Ti zprostředkuji tipy, jak se svým transformačním předmětem pracovat v propojení se na srdce, intuici a zdrojovou moudrost.

 

Jak to konkrétně probíhá?

Pomomocí meditace a vizualice, která probíhá v sedě na židli, Tě provedu do hladin theta a vědomě se propojíš s bezpodmínečnou láskou a Zdrojem.

Otevřeš si nové možnosti tvoření ve hmotě a s hlínou v dlaních prožiješ vědomé spojení se Zemí, Zdrojem, Srdcem sama/sám se sebou.

 

Není podstatné, zda-li máš či nemáš praktickou zkušenost s keramickým tvořením. Jedná se o hluboký teraputický prožitek s přesahem. 

Prakticky z ničeho si vytvoříš ’’něco’’ svého jedinečného a unikátního, kotvu svého záměru. Jedinečný předmět se kterým můžeš tvořit novou cestu životem a jít směrem, který je v souladu se Tvým tělem, duší a srdcem. Můžeš si tak zhmotňovat a  pracovat na svých vizích a přáních..

 

Zpracuješ si své emoce, pocity, prožiješ harmonizaci, uzemnění a ukotvení, vnitřní a vnější zážitek, relaxaci, transformaci.Jedinečný předmět, se kterým můžeš tvořit novou cestu životem a jít směrem, který je v souladu s Tvým tělem, duší a srdcem. Můžeš si tak zhmotňovat Tvé vize a přání a pracovat na nich. 

 

Jedná se o intimní niterný proces, ve kterém prožiješ zhmotnění svého nitra, srdce. Nech se překvapit, co se Ti zhmotní ve Tvých dlaních. Třeba i intimní partie tvého fyzického těla za účelem sebepřijetí, objevení své vášně, touhy a propojení se s nejvyšší verzí sebe sama, své ženskosti i své mužské podstaty a části. V propojení se s dětskou hravostí můžeš dosytit i ošetřit své vnitřní dítě. Dovol si tvořit s dětskou radostí, spokojeností a autenticitou. 

 

Zrodí se předmět a kotva Tvého záměru, která Tě provede na Tvé cestě životem.

 

Prožiješ jak zpracování hlíny a práci s glazurami, tak energetickou harmonizaci, očištění a přeprogramování bloků a traumat. Propojíš se se svou intuicí a zdrojovou moudrostí. Získáš informace, jak se svým předmětem pracovat a používat ho ve svém životě.

 

Vědomá práce v úctě, lásce a harmonii, která Tě vyladí a sladí do blaženého prožitku.

 

Držím Ti láskyplně prostor pro tvé emoce a pocity, pro práci s přesvědčeními, které nejsou v souladu s Tvým záměrem a Tvým podvědomím.

Vyvineš úsilí i při fyzické práci s hlínou a glazurami. Jaký poklad objevíš právě Ty při této komplexní činnosti?

 

Zajistím Ti kvalitní materiál, hlínu do hmotnosti 500 gramů, kterou si předem vybereš, glazury, na kterých se předem domluvíme, na výše uvedené množství hlíny 500 g, potřebné pomůcky, 1x vysušení, 1x přežah a 1x výpal.

 

Mám přes dvacet let zkušeností s transformační prací skrze ruce, srdce a duši v propojení se na Zem a Zdroj.

 

Cílem je nejen vytvořit hmotný objekt, ale také prozkoumat a vyjádřit nitro prostřednictvím tvůrčího procesu.

 

Služba Ti umožní prozkoumat nitro a hlubší vrstvy osobnosti skrze tvůrčí procesu s hmotou.

 

Práce s hmotou Zemí Ti pomůže nalézt harmonii a vyrovnání mezi fyzickým, emocionálním a duchovním bytím.

 

Práce s přírodními materiály Ti umožní prožít hlubší spojení se Zemí a přírodním světem, což může přinést pocit klidu, propojení a uzemnění.

 

Služba podporuje Tvůj osobní růst a sebepoznání tím, že Ti umožní projevit niterné myšlenky, pocity a touhy formou hmotného objektu.

 

Zrodí se předmět a kotva tvého záměru, která ti provede na tvé cestě životem.

Prožiješ jak zpracování hlíny a práci s glazurami, energetickou harmonizaci, očištění a přeprogramování bloků a traumat. Propojíš se se svojí intuicí, zdrojovou moudrostí. Získáš informace jak se svým předmětem pracovat a používat ho ve svém životě.

 

Vědomá práce v úctě, lásce, harmonii, která tě vyladí a sladí do blaženého prožitku.

Držím Ti láskyplně prostor, pro Tvé emoce a pocity, práce s přesvědčeními, které máš uložené ve svém podvědomí a nejsou v souladu se Tvým záměrem.

Vyvineš i fyzické úsilí při práci s hlínou a glazurami.

 

Jaký poklad objevíš asi právě ty při této komplexní činnosti?Jakou má roli průvodkyně při procesu ZHMOTNI SI SVÉ NITRO?Zajistím Ti kvalitní materiál, hlínu do hmotnosti 500 gramů, kterou si předem vybereš, glazury na kterých se předem domluvíme,na výše uvedené množství hlíny 500 g, potřebné pomůcky, 1x vysušení,1x přežah a 1x výpal.

rituál při předávání i při všech procesech sušení, přežahu a výpalu.

3x ThetaHealing session a podporu během všech procesů.
Jsem mezinárodně uznávaný certifikovaný ThetaHealer se sedmi certifikacemi,

Mám přes dvacet let zkušeností s transformační prací skrze ruce, srdce a duši v propojení se na Zem a Zdroj. 

 

Cílem je nejen vytvořit hmotný objekt, ale také prozkoumat a vyjádřit nitro prostřednictvím tvůrčího procesu.

Přínosy a benefity pro klienty:

 1. Prozkoumání vlastní podstaty: Služba Ti umožní prozkoumat nitro a hlubší vrstvy osobnosti skrze tvůrčí proces s hmotou.
 2. Harmonizace a vyrovnání: Práce s hmotou Zemí Ti pomůže nalézt harmonii a vyrovnání mezi fyzickým, emocionálním a duchovním bytím.
 3. Uvolnění a terapeutický proces: Tvůrčí proces a práce s hmotou může sloužit jako terapeutický nástroj k uvolnění emocionálních bloků a napětí.
 4. Spojení se Zemí: Práce s přírodními materiály Ti umožní prožít hlubší spojení se Zemí a přírodním světem, což může přinést pocit klidu a propojení, uzemění.
 5. Osobní růst a sebepoznání: Služba podporuje tvůj osobní růst a sebepoznání tím, že Ti umožní projevit niterné myšlenky, pocity a touhy formou hmotného objektu.

 

Limitovaná úvodní cena 15000 Kč hodnota 26900 Kč

 

6 hodiny společných hodin, 3x Thetahealing a 12 hodin času přípravy

 19800 Kč

hlína     550 Kč

glazury     550 Kč

vysušení a přežah   1500 Kč

výpal   1500 Kč

15 hlasových zpráv        3000 Kč

Celkem   26900 Kč

 

Cena 15 000 Kč před prvním setkání na účet

 

V ceně jsou obsažená 3 setkání po 2 hodinách, balíček hlíny do 500 g dle 

tvého výběru, glazury na objem hlíny 500 g, zapůjčení všech potřebných pomůcek, vysušení, přežah a výpal tvé tvorby, 3x ThetaHealing session, rituál při předávání Tvé dokončené tvorby, podpora a komunikace kredit 15 hlasových zpráv každá další 200 Kč ./pronájem prostor, cestovné, příprava materiálů, provázení a terapeutická práce./

 

Možnost rozložit si platbu:

Dvě platby

před prvním setkání 7200 Kč před druhým setkáním 7200 Kč

Tři platby

při rozložení na tři části 5300 Kč před každým setkáním jedna platba


Cesta mimo Plzeň a Prahu účtuji podle najetých kilometrů, cenu si předem ujednáme.

Užitky a přínosy pro klienty při práci se ZEMÍ, ZDROJEM, SRDCEM v láskyplné podpoře

 

Hluboké emocionální uzdravení a uvolnění negativních emocí.

 1. Výrazné snížení stresu a úzkosti, zvýšení psychické pohody.
 2. Zmírnění chronických bolestí a zlepšení fyzického zdraví.
 3. Zvýšení sebevědomí a sebedůvěry.
 4. Zlepšení komunikace a vztahů s ostatními.
 5. Jasnější představa o životních cílech a směřování.
 6. Hlubší duchovní propojení a růst.
 7. Obnovení kreativity a inspirace k tvoření.
 8. Lepší schopnost adaptace na změny.
 9. Podpora a harmonizace v různé životním období.
 10. Zvýšení pocitu vlastní hodnoty a sebepřijetí.
 11. Podpora regenerace těla.
 12. Vyváženější emocionální reakce.
 13. Prohloubení intuice a schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu.
 14. Lepší kvalita spánku a odstranění problémů s nespavostí.
 15. Zmírnění příznaků deprese a zlepšení celkové nálady.
 16. Zvýšení celkové energie a vitality.
 17. Posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu.
 18. Harmonizace hormonálního systému.
 19. Nalezení cesty k seberealizaci a osobnímu naplnění.

Tato kombinovaná metoda umožňuje klientům prožít celkovou transformaci a zlepšení kvality života ve všech jeho oblastech.

 

Jak to bude probíhat?

 

Po předchozí domluvě se sejdeme na třech individuálních osobních setkání v Plzni či Praze případně do domluvě na jiném místě.

 

Každé setkání probíhá dvě hodiny, kdy terapeuticky pracujeme s hmotou ZEMÍ /keramická hlína a glazury/ v napojení se na SRDCE /vnitřní svět - nitro/ a ZDROJ /energie Svořitel, Jednota/Na prvním setkání projdeme tvůj záměr, vizi, cíl. Pomocí ThetaHealing pročistíme a odstraníme to co Ti neslouží a není ke Tvému prospěchu a v souladu se Tvým záměrem. 

S hlínou v dlaních se vydáš na cestu transformace a zhmotnění si svého nitra, svého záměru.

 

Tvé dílo odvezu do svého ateliéru, vysuším,  provedu první výpal a sleduji všechny probíhající procesy.

 

Druhé setkání si plánujeme po 3 týdnech a déle.

Přivezu ti Tvojí tvorbu po přežahu, vybereš si glazury, za mé asistence je rozmícháš  a naglazuješ /naučím Tě, jak/ si svojí tvorbu. Na setkání prožiješ jak fyzickou tak i energetickou práci s ThetaHealing session. 

 

Třetí setkání je ve znamení předání Tvé tvorby, ThetaHealing sesion, rituálu, dále Ti zprostředkuji tipy, jak se svým transformačním předmětem pracovat v propojení se na srdce, intuici a zdrojovou moudrost.

 

Jak to konkrétně probíhá?

Pomomocí meditace a vizualice, která probíhá v sedě na židli, Tě provedu do hladin theta a vědomě se propojíš s bezpodmínečnou láskou a Zdrojem.

Otevřeš si nové možnosti tvoření ve hmotě a s hlínou v dlaních prožiješ vědomé spojení se Zemí, Zdrojem, Srdcem sama/sám se sebou.

 

Není podstatné, zda-li máš či nemáš praktickou zkušenost s keramickým tvořením. Jedná se o hluboký teraputický prožitek s přesahem. 

Prakticky z ničeho si vytvoříš ’’něco’’ svého jedinečného a unikátního, kotvu svého záměru. Jedinečný předmět se kterým můžeš tvořit novou cestu životem a jít směrem, který je v souladu se Tvým tělem, duší a srdcem. Můžeš si tak zhmotňovat a  pracovat na svých vizích a přáních..

 

Zpracuješ si své emoce, pocity, prožiješ harmonizaci, uzemnění a ukotvení, vnitřní a vnější zážitek, relaxaci, transformaci.Jedinečný předmět, se kterým můžeš tvořit novou cestu životem a jít směrem, který je v souladu s Tvým tělem, duší a srdcem. Můžeš si tak zhmotňovat Tvé vize a přání a pracovat na nich. 

 

Jedná se o intimní niterný proces, ve kterém prožiješ zhmotnění svého nitra, srdce. Nech se překvapit, co se Ti zhmotní ve Tvých dlaních. Třeba i intimní partie tvého fyzického těla za účelem sebepřijetí, objevení své vášně, touhy a propojení se s nejvyšší verzí sebe sama, své ženskosti i své mužské podstaty a části. V propojení se s dětskou hravostí můžeš dosytit i ošetřit své vnitřní dítě. Dovol si tvořit s dětskou radostí, spokojeností a autenticitou. 

 

Zrodí se předmět a kotva Tvého záměru, která Tě provede na Tvé cestě životem.

 

Prožiješ jak zpracování hlíny a práci s glazurami, tak energetickou harmonizaci, očištění a přeprogramování bloků a traumat. Propojíš se se svou intuicí a zdrojovou moudrostí. Získáš informace, jak se svým předmětem pracovat a používat ho ve svém životě.

 

Vědomá práce v úctě, lásce a harmonii, která Tě vyladí a sladí do blaženého prožitku.

 

Držím Ti láskyplně prostor pro tvé emoce a pocity, pro práci s přesvědčeními, které nejsou v souladu s Tvým záměrem a Tvým podvědomím.

Vyvineš úsilí i při fyzické práci s hlínou a glazurami. Jaký poklad objevíš právě Ty při této komplexní činnosti?

 

Zajistím Ti kvalitní materiál, hlínu do hmotnosti 500 gramů, kterou si předem vybereš, glazury, na kterých se předem domluvíme, na výše uvedené množství hlíny 500 g, potřebné pomůcky, 1x vysušení, 1x přežah a 1x výpal.

 

Mám přes dvacet let zkušeností s transformační prací skrze ruce, srdce a duši v propojení se na Zem a Zdroj.

 

Cílem je nejen vytvořit hmotný objekt, ale také prozkoumat a vyjádřit nitro prostřednictvím tvůrčího procesu.

 

Služba Ti umožní prozkoumat nitro a hlubší vrstvy osobnosti skrze tvůrčí procesu s hmotou.

 

Práce s hmotou Zemí Ti pomůže nalézt harmonii a vyrovnání mezi fyzickým, emocionálním a duchovním bytím.

 

Práce s přírodními materiály Ti umožní prožít hlubší spojení se Zemí a přírodním světem, což může přinést pocit klidu, propojení a uzemnění.

 

Služba podporuje Tvůj osobní růst a sebepoznání tím, že Ti umožní projevit niterné myšlenky, pocity a touhy formou hmotného objektu.

 

Zrodí se předmět a kotva tvého záměru, která ti provede na tvé cestě životem.

Prožiješ jak zpracování hlíny a práci s glazurami, energetickou harmonizaci, očištění a přeprogramování bloků a traumat. Propojíš se se svojí intuicí, zdrojovou moudrostí. Získáš informace jak se svým předmětem pracovat a používat ho ve svém životě.

 

Vědomá práce v úctě, lásce, harmonii, která tě vyladí a sladí do blaženého prožitku.

Držím Ti láskyplně prostor, pro Tvé emoce a pocity, práce s přesvědčeními, které máš uložené ve svém podvědomí a nejsou v souladu se Tvým záměrem.

Vyvineš i fyzické úsilí při práci s hlínou a glazurami.

 

Jaký poklad objevíš asi právě ty při této komplexní činnosti?Jakou má roli průvodkyně při procesu ZHMOTNI SI SVÉ NITRO?Zajistím Ti kvalitní materiál, hlínu do hmotnosti 500 gramů, kterou si předem vybereš, glazury na kterých se předem domluvíme,na výše uvedené množství hlíny 500 g, potřebné pomůcky, 1x vysušení,1x přežah a 1x výpal.

rituál při předávání i při všech procesech sušení, přežahu a výpalu.

3x ThetaHealing session a podporu během všech procesů.
Jsem mezinárodně uznávaný certifikovaný ThetaHealer se sedmi certifikacemi,

Mám přes dvacet let zkušeností s transformační prací skrze ruce, srdce a duši v propojení se na Zem a Zdroj. 

 

Cílem je nejen vytvořit hmotný objekt, ale také prozkoumat a vyjádřit nitro prostřednictvím tvůrčího procesu.

Přínosy a benefity pro klienty:

 1. Prozkoumání vlastní podstaty: Služba Ti umožní prozkoumat nitro a hlubší vrstvy osobnosti skrze tvůrčí proces s hmotou.
 2. Harmonizace a vyrovnání: Práce s hmotou Zemí Ti pomůže nalézt harmonii a vyrovnání mezi fyzickým, emocionálním a duchovním bytím.
 3. Uvolnění a terapeutický proces: Tvůrčí proces a práce s hmotou může sloužit jako terapeutický nástroj k uvolnění emocionálních bloků a napětí.
 4. Spojení se Zemí: Práce s přírodními materiály Ti umožní prožít hlubší spojení se Zemí a přírodním světem, což může přinést pocit klidu a propojení, uzemění.
 5. Osobní růst a sebepoznání: Služba podporuje tvůj osobní růst a sebepoznání tím, že Ti umožní projevit niterné myšlenky, pocity a touhy formou hmotného objektu.

 

Limitovaná úvodní cena 15000 Kč hodnota 26900 Kč

 

6 hodiny společných hodin, 3x Thetahealing a 12 hodin času přípravy

 19800 Kč

hlína     550 Kč

glazury     550 Kč

vysušení a přežah   1500 Kč

výpal   1500 Kč

15 hlasových zpráv        3000 Kč

Celkem   26900 Kč

 

Cena 15 000 Kč před prvním setkání na účet

 

V ceně jsou obsažená 3 setkání po 2 hodinách, balíček hlíny do 500 g dle 

tvého výběru, glazury na objem hlíny 500 g, zapůjčení všech potřebných pomůcek, vysušení, přežah a výpal tvé tvorby, 3x ThetaHealing session, rituál při předávání Tvé dokončené tvorby, podpora a komunikace kredit 15 hlasových zpráv každá další 200 Kč ./pronájem prostor, cestovné, příprava materiálů, provázení a terapeutická práce./

 

Možnost rozložit si platbu:

Dvě platby

před prvním setkání 7200 Kč před druhým setkáním 7200 Kč

Tři platby

při rozložení na tři části 5300 Kč před každým setkáním jedna platba


Cesta mimo Plzeň a Prahu účtuji podle najetých kilometrů, cenu si předem ujednáme.

Kategorie: ThetaHealing®session
Dostupnost: Skladem
15 000 Kč
Zpět do obchodu