Zpět do obchodu

Registrace

Co je transformační keramika

Keramika a intuitivní keramické tvoření se může stát transformační kotvou. Jedná se o vědomou práci s hlínou, která zahrnuje více technik současně. Intuitivní práci s keramickým předmětem, který má v sobě informace a záměr právě pro Tebe volá-li si Tě.

Transformační tvoření je technika, která se zaměřuje na uzemnění a spojení s přírodou skrze práci s hlínou či předmětem z hlíny a se záměrem vytvořeným.

Jedná se o kotvu, která Ti uzemní celé tělo. Jde o jednoduchou techniku, při které se koncentruješ na své tělo, svůj dech a pak si představíš, jak se propojíš se svými kořeny do středu země a spojuješ se s hlínou a krystaly ve středu Země. A cítíš jak energie minerálů a posvátná krystalická energie Ti vstupuje do celého Tvého těla. Jak Tvé ruce se noří a tvoří v harmonii s tvojí duší  a současně i se tvým srdcem. Ať již pracuješ s hlínou a z ničeho tvoří něco nebo se svým vytvořeným předmětem si vědomě tvoříš svůj svět.

Tato technika pomáhá snížit stres, zklidnit mysl a zlepšit pozornost, harmonizovat všechny Tvé těla a ještě i mnoho dalšího. Zkrátka si svůj život proměnit do radosti, spokojenosti, hojnosti a blaženosti.

Vědomá práce s hlínou je technika, při které se zaměřuješ na propojení se s přírodou. Uzemněním zároveň objevuješ:

  • svůj vnitřní svět,
  • své emoce,
  • pocity,
  • otevíráš si své srdce a intuici.

Při práci s hlínou se pracuje se všemi elementy.

ZEMĚ se kterou tvoříš. VODA kterou hlínu hladíš i ředíš, smíváš a omýváš. VZDUCH vše suší, vysouší, informace a energie nese dál. OHEŇ tvoří transformační procesy a žár, který vše ukotvuje a zpevňuje. Vysouší vodu, mění struktury a i KOV můžeš ke své práci s hlínou použít.

Ať již se jedná o práci a tvorbu z hlíny (vytvoření “z ničeho něco”) a následná další práce, která je s tvorbou spojená a to glazování. A vědomá práce, manipulace, používání předmětu svého průvodce ať již se jedná o pohár nebo jakýkoliv předmět se záměrem vědomě tvořený.

Když držíš ve svých dlaních hliněný předmět, tak Ti předává informace. Stejně jako můžeš komunikovat s kameny, tak Země - hlína je živá bytost. Pracuji v napojení se na Matku zemi a její posvátná místa a energii Zdroje. Předávám energii z těchto míst skrze ruce, srdce a duši v napojení se na energii Zdroje.

Co ti dá práce s hlínou?

Práce s hlínou a keramické transformační tvoření má pozitivní účinky na fyzické a emoční zdraví, sebeprosazení, sebevědomí a kreativitu. Tvorba z hlíny umožňuje vyjádřit své myšlenky, ideály a emocionální stav, přičemž podporuje relaxaci, mindfulness a může vést k duchovnímu růstu.

Zpět do obchodu