Zpět do obchodu

Registrace

Nedělní láskyplné setkání Farmapark u Toma a esence mé tvorby do slova vysokovibrační

 

 

Valentýnský jarmark aneb nedělní láskyplné setkání  ve Farmaparku u Toma 

a esence mé tvorby do slova vysokovibrační

 

Byla to ta největší akce s nejvíce proudícím davem, na kterém jsem kdy měla svůj stan

Schválně píši „stan“ a ne stánek. Svůj stan jsem totiž měla mezi stánky.

 

Jsem ve veliké vděčnosti za každé setkání, za každý láskyplný pohled a láskyplné slovo od účastníků nedělního setkání u Toma.

Vždy, když tvořím, tak se nořím do hlubin… láskyplně a vědomě. S tím nejvyšším záměrem. Ke své tvorbě používám vysoko-vibrační vonné oleje a parfémy i vykuřovadla, které si sama tvořím. Jedná se o vědomou práci, skrze mé ruce, srdce a duši s nejvyšším záměrem.

V neděli jsem asi tropila mnoho rozruchu – myslím tím vnitřního rozruchu v myslích a tělech lidí, kteří procházeli kolem. V noci se mi pak vše zobrazovalo ve snech. Tolik myšlenek ke mně chodilo… Z toho všeho mě pak rozbolelo srdce – byla to tak nesnesitelná bolest, že jsem si sedla na postel a proudil ze mě tak usedavý pláč, že probudil celou mou rodinu. Dojala mne slova od mé mladší dcery: „Mami, je moc dobře, že jsi to vše vyplakala a nenechala to ve svém těle...“  Jsem tak vděčná za svou úžasnou rodinu a naši vzájemnou podporu, kterou jsme jeden druhému.

Také ke mne o nedělní noci přišla nová informace, nový aha moment uvědomění… a to, že má keramická tvorba je vysoko-vibrační i transformační. Tyto esence má moje tvorba ve slovech.

 

A jak to probíhalo na Farmaparku u Toma?

 

Měla jsem připravený prožitkový workshop, na jehož přípravách jsem celý týden pracovala a můj muž mi udělal krásný stojan na plakáty. Všechny přípravy opravdu daly mnoho práce... V neděli byla zima, i když nádherně svítilo sluníčko. Tak to moc na tvoření venku nebylo. Deky na židličkách však byly připravené.

Z nabídky workshopu tak pohled kolemjdoucích spočinul na srdce. „Jé, to jsou krásné drahokamy, kameny, mušle!“… často říkaly děti. Děti ty vibrace cítí a vnímají. Keramika, co prošla skrze mé ruce, má opravdu svou jedinečnou záři.

Má takovou záři, že dokáže v člověku rozeznít strunky, na které člověk sám už dlouho nehrál… a dlouho je nepoužíval.

Ano, má keramika rozhodně není pro každého. Ani její ceny nejsou pro každého – nejedná se totiž o manufakturní výrobu. Většinou ani netvořím z formiček, válečkem nebo něčím podobným. A každý originál v sobě nese ještě něco, to něco, co není vidět očima, ale je zřetelně cítit… Své tvorbě věnuji maximální úsilí, nastavení, zpřítomnění a uvědomění. Moje keramická tvorba září jako drahokam.

Mnoho keramických srdcí jsem ve svém životě rozdala z čiré upřímné lásky, i Tom dostal na předvalentýnské akci tři malé pro štěstí. V tu neděli si však nikdo ani jedno srdce nekoupil. A já si kladu otázku: „Proč?“

Mladý pár, co šel daleko kolem, poznamenal: „Jé, tady je lásky, ale je drahá.“ Copak láska je levná nebo drahá? Lásku buď máme či nemáme ve svém srdci. Sami k sobě a ke svému okolí... Proč lidi nezajímá, kolik úsilí za tím bylo, jak „drahý“ materiál byl na tvorbu použitý, kolik času a peněz stála tvorba? 

Láska, to je lék, a zvláště na tuto dobu.

Celá moje tvorba je s přesahem… s mnoha významy a poselstvími skrytými za tím, co je vidět pouhým okem... které však ve správný čas „zacvaknou“, odhalí se, projeví se, přinesou úlevu a pochopení...

Pod stanem jsem také měla Květy radosti. To jsou takové malé oltáře, pro úctu Matce Zemi, rostlinám, živočichům... Takové malé nabíječky a piedestal pro svíčky, kamínky a drahocenné věci...

Také Houby Ze-mě byly pod stanem.Houba je velice zajímavá bytost a do dnešního dne se neví, zda je to rostlina či živočich. Roste v symbióze s rostlinami a živočichy a jen malou část houby vidíme našimi zraky. Daleko větší část houby je ukrytá v podzemí. Tak, jako myšlenky v našem podvědomí, mohou vyrůst skokově jako houba přes noc i o 15 cm. Je to tak krásný symbol, se kterým můžeme vědomě pracovat a nebo okrášlit naše okolní prostory.

Mísy Hojnosti. O tom se asi netřeba rozepisovat…

Co však s lidmi nejvíce hýbalo, byly Yoony mističky a knihy Kun di čka a Osvobození do or gas mu.

 

Bylo toho tolik, co jsem v neděli u svého stanu zažila… A stále vnímám, že je ve společnosti mnoho tabu, zvláště co se těchto témat týče… Inu i boření těchto tabu je mým poselstvím…

Nejvíce vykolejení byly asi mladé páry s dětmi. No a jak byly z toho vykolejení a rozhození, jejich děti to vnímaly a obratem se ptaly, co se stalo. Co to viděly. Rodičům bylo trapně a vůbec nevěděli, jak to těm dětem říci... Děti nevidí nic špatného, trapného, nic pohoršujícího… To až my dospělí jim zasejeme semínko trapnosti a velkého tabu, stejně jako naši rodiče a jejich rodiče.

Můžeme však nahlédnout nad... zavnímat tu podstatu... moudrost našeho těla... propojení se se svým božstvím...“

Zároveň tomu rozumím, protože i já poznala skrze své děti, že toto téma vůbec nemám zpracované a vlastně nevím, jak o tom s nimi hovořit. Je to silné téma i pro mě. A to je ten důvod, proč právě tuto práci dělám a jsem k ní tak intenzivně vedena i přes všechny překážky a nástrahy.

Mnoho babiček mělo krásné reakce na Yoony mističky. Bylo to velmi milé a osvěžující vidět jejich reakce. Jak jsem se mýlila, když jsem začínala a říkala jsem si, že právě babičky se budou pohoršovat… Opak je ale pravdou. Ony se jen ve své propojené a napojené moudrosti láskyplně pousmějí, klidně si vezmou mističky do dlaní a popřejí mi mnoho zdaru.

Ženy, které to za celý život zatím neprožily a již vědí, že toto může být cesta od jejich problémů s menopauzou, milováním, únavou, jsou velice zvědavé. Mnohé se nenápadně (a jiné i nápadně) zajímají s jiskrami v očích.

Letáčky o Yoony mističkách, které mi celou dobu ležely na okraji stolu, mizely nejrychleji, a to když jsem se dívala na druhou stranu či jsem se někomu věnovala... Inu doplnila jsem jich opravdu mnoho. To je pro mne znamením. Tabu se prolamuje po maličkých krůčcích…

 Vzít si do svých dlaní Yoony mističku je pro mnoho mužů a žen silný, hluboký čin, a velká vnitřní léčivá práce…

Jsem tak vděčna za všechny ty malé krůčky bořící velká tabu, za odvahu mnohých přítomných, za jejich zájem a za nákup u mého stanu…

Věřím, že se mi již brzy povede doplnit svůj e-shop o mnoho věcí, které zatím nejsou vystaveny online… Máte se na co těšit!

 

S láskou a úctou

Markéta - Markétiny poháry

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Zpět do obchodu